Reactie Dijksma op plan voor verbetering welzijn rashonden

chippen voor fokkers

In dit plan zijn maatregelen beschreven die diverse partijen uit de gezelschapsdierensector gaan treffen om het welzijn en de gezondheid van de rashond in Nederland te verbeteren.