Reactie Dijksma op plan voor verbetering welzijn rashonden

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken kwam deze week met een reactie op het projectplan ‘Fairfok.

In dit plan zijn maatregelen beschreven die diverse partijen uit de gezelschapsdierensector gaan treffen om het welzijn en de gezondheid van de rashond in Nederland te verbeteren.

De staatssecretaris vindt het belangrijk dat alle partijen samenwerken. De Raad van Beheer, als koepelvereniging van de Nederlandse rashondenfokkerij, heeft de voortrekkersrol op zich genomen. Deze heeft circa 250 verenigingen en alle honden met een Nederlandse stamboom worden hier geregistreerd. De Raad onderkent de problematiek in de (ras)hondenfokkerij en haar eigen rol daarin, maar geeft ook aan dat zij geen directe invloed op fokkers van honden zónder stamboom heeft. De Raad roept deze fokkers op ook hun verantwoordelijkheid te nemen en stelt zijn expertise en ervaring graag ter beschikking.

Het plan is ambitieus. Zo wil men de huidige stamboom uit laten groeien tot een soort keurmerk. In 2018 moet de hondenfokkerij een diervriendelijke en verantwoordelijke sector zijn waarbij gezondheid, welzijn en sociaal gedrag van de hond bepalend zijn voor de fokkers. Men wil ook een reductie van het aantal zieke rashonden van circa 40% anno 2014 naar 10% in 2024. Keurmeesters krijgen een nascholingsverplichting. In 2016 worden op shows de beste van het ras beoordeeld door onafhankelijke dierenartsen en dierenartsen werken conform de richtlijn erfelijke gebreken.

De staatssecretaris verwacht dat de Raad, in samenwerking met de betrokkenen uit de sector, in de komende jaren kan laten zien dat ze serieus vooruitgang boeken en een beweging in gang kan zetten waarbij het fokken van gezonde honden voorop wordt gesteld. Bij de uitvoering van het projectplan Fairfok wil Dijksma de sector waar mogelijk faciliteren en bijdragen aan de begeleiding van het uitvoeringsproces.

Het projectplan ‘Fairfok’ is met diverse betrokken partijen uit de gezelschapsdierensector tot stand gekomen: Universiteit Utrecht Faculteit Diergeneeskunde, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), Wageningen University and Research Centre, Koninklijke Hondenbescherming, Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), Stichting Zeldzame Huisdierenrassen (SZH), Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG), HAS Hogeschool Den Bosch, Citaverde College. De Dierenbescherming heeft hieraan als kritische participant deelgenomen.

Klik hier om het hele plan te lezen.

(Bron: LICG)