Email verzonden naar onze relaties

Kamer wordt misleid over beleid hondenfokkerij/-handel en I&R Hond

Houten, 18 oktober 2016

Geachte collega,
In April was het drie jaar gelden dat het verplicht werd om pups te laten chippen en registreren. De staatsecretaris van Economische zaken (EZ) heeft de kamer toegezegd om het ‘Beleid hondenfokkerij en –hondenhandel’en de ‘I&R’ regeling te evalueren. In het voorjaar heeft het onderzoeksbureau Panteia deze evaluatie uitgevoerd, helaas heeft dit voor ons een onacceptabel rapport opgeleverd.

Volgens afspraak zou er een interview plaatsvinden met het bestuur van de NDG, per slot van rekening de grootste databank van ons land. Dat heeft echter niet plaats gevonden maar tot onze verbazing zijn wij wel genoemd in de “Onderzoeksverantwoording – overzicht van de interviewpartners”. Toen wij hier achter kwamen was het rapport, vergezeld van een brief van de Staatssecretaris van EZ, al naar de leden van de Tweede Kamer verzonden. Er is door ons direct een brief gestuurd naar de Staatssecretaris. Volgens ons bevat het rapport niet alleen zeer veel onjuistheden (bv over de introductie van de I&R regeling) en zijn onze voorstellen om tot een verbeterde I&R regeling te komen niet opgenomen.

Geen sprake is van een zorgvuldige “beleidsdoorlichting”
De regeling gaat volgens ons vooral mis bij het chippen van de pups: zo worden rashonden regelmatig te laat gechipt, fokkers chippen vaak hun eigen pups en ook worden pups in het buitenland gechipt met ‘Nederlandse chips” en zijn zodoende onherkenbaar als buitenlandse pup (vooral als er gebruik wordt gemaakt van een Nederlands paspoort). In heel veel gevallen is “de chipper” dan ook onbekend. Onze conclusie was dan ook (citaat brief):
“Gesteld kan worden dat er geen sprake is van een zorgvuldige “beleidsdoorlichting” (titel van rapport)maar er blijkbaar voor is gekozen om informatie achter te houden. Het gevolg is dat er volgens ons sprake is van misleiding”.

Openbaar overleg
Namens de staatssecretaris is er een gesprek geweest met de heer J.W. Zijlker (Senior Beleidsmedewerker – EZ). Naar aanleiding van dit gesprek is besloten om onderzoeksbureau Panteia een addendum te laten schrijven. Dit addendum is inmiddels geschreven en de verwachting is dat het binnen afzienbare tijd naar alle betrokkenen, inclusief de leden van de Tweede Kamer, verstuurd zal worden. Van de griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken kregen wij het bericht dat onze brief betrokken zal worden bij een algemeen overleg Dierwelzijn dat op 2 November zal plaatsvinden in de Tweede Kamer. Het is een openbaar overleg dat gehouden zal worden van 10.00 – 12.00 uur. Kort samengevat is ons advies om tot een “gesloten keten” te komen.
Aangezien het met name mis gaat bij ongeregistreerde chippers, dient daar de meeste aandacht op gevestigd te worden.

Uitsluitend dierenartsen zouden moeten mogen chippen
Er worden in Nederland zeer strenge eisen gesteld aan het leveren van het EU paspoort, leveranciers mogen ze uitsluitend versturen naar in Nederland woonachtige dierenartsen. De NDG is zo’n leverancier en alles wordt zorgvuldig gecontroleerd en bijgehouden. Zo vindt geen levering plaats aan buitenlandse dierenartsen of dierenartsen in Curaçao. Ieder paspoort heeft een uniek nummer en het is verplicht om bij te houden aan wie het paspoort wordt geleverd. Zo zou het ook met de 528 chips moeten. Uitsluitend dierenartsen zouden moeten mogen chippen en chipnummer dienen gekoppeld te worden aan het paspoort. Dan is er sprake van een gesloten systeem en zal het de malafide hondenhandel een stuk moeilijker worden gemaakt.

Het leek ons een goede zaak om u op de hoogte te brengen van de huidige stand van zaken en indien mochten er de laatste tijd nog misstanden m.b.t. het chippen van pups zijn gesingaleerd, dan horen wij dat graag van u. Met collegiale groeten,

het bestuur van de NDG
Hans van Herpen en Leen den Otter