chippen voor fokkers

In dit plan zijn maatregelen beschreven die diverse partijen uit de gezelschapsdierensector gaan treffen om het welzijn en de gezondheid van de rashond in Nederland te verbeteren.