Vanaf 1 november gelden de nieuwe regels voor het registreren van Honden.
Vanaf dat moment dient een aanbrengmelding gecombineerd te worden met een UBN nummer van de aanbieder.
Een paspoort uitreiking kan alleen plaats vinden nadat een chip is geplaatst.

Meer informatie over de nieuwe regeling