Wat gebeurt er met de gegevens van een registratie?

De databank is verplicht om bepaalde gegevens van de registratie naar het Ministerie van Economische Zaken te sturen. Opsporingsinstanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) mogen deze gegevens gebruiken om overtredingen op te sporen, zoals illegale hondenhandel. Als er inspecties plaatsvinden zal gelijk gecontroleerd worden op de chip- en registratieverplichting.

De geregistreerde gegevens worden dus uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de databank is opgericht: het opsporen en herenigen van het dier met de eigenaar.

De NDG voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.
Anderen hebben geen toegang tot de geregistreerde gegevens. Zo kunnen en mogen gemeenten deze gegevens niet gebruiken voor bijvoorbeeld het innen van de hondenbelasting.

Klik hier voor de Wet bescherming persoonsgegevens