Vanaf 1 november gelden de nieuwe regels voor het registreren van Honden.
Vanaf dat moment dient een aanbrengmelding gecombineerd te worden met een UBN nummer van de aanbieder.
Een paspoort uitreiking kan alleen plaats vinden nadat een chip is geplaatst.

Nieuwe eisen voor dierenartsen per 1 november 2021

Belangrijke informatie:
We zijn ons ervan bewust dat de regelgeving voor registratie van honden is aangescherpt. Op dit moment zijn we bezig met het uitvoerig testen van het nieuwe systeem in samenwerking met de RVO en met Animana. We verwachten dit systeem in de komende weken live te kunnen zetten. Tot die tijd kunt u nog gewoon gebruik maken van de oude formulieren, dit is overlegd met, en goed bevonden door, de RVO.

Als u een prepaid account heeft, hebben we voor de nieuwe regelgeving extra accountgegevens van u nodig. Log in in uw prepaid account om te zien hoe u deze gegevens nu al kunt invullen om klaar te zijn voor het nieuwe systeem. Klik hier om in te loggen.

Het ministerie van LNV heeft eerder aangegeven dat de regeling I&R hond, die op 1 april 2013 is ingegaan, tekort schiet om de illegale hondenhandel effectief aan te pakken. Volgens hen is dit veroorzaakt doordat de Centrale Databank van de overheid niet adequaat heeft gewerkt om opsporing uit te kunnen voeren.
Dit is de belangrijkste reden om een nieuwe centrale databank voor de overheid in te richten.

Als aanvullende maatregel heeft de minister al enkele jaren geleden aangeven dat het Europees paspoort verplicht wordt gesteld voor honden, met doel tot een betere bestrijding van de illegale honden handel te komen.
Er zijn diverse overleggen geweest waarin wij herhaaldelijk hebben aanbevolen om, net als in de overige Europese landen, het chippen en registreren alleen door dierenartsen te laten doen en de handel en fokkerij hierbij niet te betrekken. Helaas heeft men daar geen gehoor aan gegeven.

Gepland was om op 1 juli 2021 de nieuwe regeling I&R hond in te laten gaan. Het is, ondanks onze bezwaren, een uiterst ingewikkelde regeling geworden die veel zal vragen van de mensen in de praktijk maar ook van de medewerkers van onze databank.
Lang bleef ook onduidelijk of de nieuwe regeling per 1 november 2021 in werking zou treden. Wij hebben, na overleg met een aantal databanken, aan de minister van LNV gevraagd om de inwerkingtreding van de nieuwe regeling uit te stellen tot alle technische problemen zijn opgelost en er zodoende voldoende tijd is voor een goede voorlichting.

Helaas heeft de minister op 18 oktober 2021 toch besloten dat de nieuwe regeling op 1 november 2021 in zal gaan.
Met de nieuwe regelgeving in het vooruitzicht aangaande de verplichte identificatie en registratie van honden (I&R) willen wij u informeren over de op til zijnde wijzigingen.

Per 1 november 2021 verandert de wetgeving en vanaf dat tijdstip dient iedere hond bij geboorte, import of overdracht voorzien te zijn van een geregistreerde chip en een geregistreerd EU-paspoort.

Na het plaatsen van een chip bij een hond dient een aanbrengmelding bij een databank door dierenarts of chipper binnen 48 uur gedaan te zijn.
Diegene die een niet gechipte hond aanbiedt moet altijd een UBN nummer hebben, ook als het geen professionele fokker is. Dit nummer moet aangevraagd worden bij de RVO.

Het registreren en uitreiken van een paspoort, een z.g. paspoortmelding, is voorbehouden aan dierenartsen en dient binnen 24 uur gedaan te worden.

Dus een eigenaar/fokker, die een hond aanbiedt voor chippen en/of paspoort moet een UBN nummer hebben.

Bij overige diersoorten (b.v. een kat) dienen voortaan het (528) chipnummer en het de EU-paspoortnummer gemeld te worden bij een databank. Indien er een prepaid chip gebruikt wordt, gebeurt dat automatisch.

U kunt aanbreng-, geboorte- en paspoortmelding en de houder registreren bij de NDG. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Met Prepaid chips (verkrijgbaar bij leveranciers of via aanmelden bij de NDG) met behulp van:
    • Management systemen Animana en Animedic
    • Op de website van de NDG met uw eigen inlogcode, hieraan zijn geen kosten verbonden.
    • Prepaid chips en paspoorten maken het voor de dierenarts mogelijk om extra service richting de fokker te leveren door 3 meldingen in één keer bij de NDG te doen.

2. Chips zonder prepaid status

De aanbrengmelding kan na inloggen op de website van de NDG. U kunt dan direct een houder en een paspoort registreren.

3. Registratieformulieren

De registratie kan ook middels het bekende registratieformulier bij de NDG. Het registratieformulier kan gewoon voor de overige diersoorten worden gebruikt, zoals u gewend bent.

Zijn de registratieformulieren ook geschikt voor honden?
Ja voor registratie van de houder wel, maar NIET voor een aanbrengmelding. Die moet binnen 48 uur en realtime, in verband met controles, worden doorgestuurd naar de overheid. De aanbrengmelding kan dus alleen online.

Vanaf het moment dat de nieuwe regeling in gaat zullen nieuwe prijzen gelden. U vindt ze in onderstaand overzicht.

PrijsBTW 21%Prijs incl.
Volledige registratie5,371,13€ 6,50
Aanbrengmelding hond2,480,52€ 3,00
Importmelding2,480,52€ 3,00
Chipmelding overige dieren1,240,26€ 1,50
Paspoortmelding1,240,26€ 1,50
Lamineer stikker / 20,410,09€ 0,50
Prepaid Paspoort + Stikkers3,310,69€ 4,00
Pre-paid chipsIncl. registratieZie leveranciers

NIEUW!!
Naast de reeds bestaande prepaid chips nu ook prepaid paspoorten, verkrijgbaar bij NDG.

Om het voor u en uw praktijkmedewerkers overzichtelijk te houden kunt u vanaf het moment dat de regeling actief is geworden prepaid paspoorten bestellen. Wanneer u een paspoort uitreikt kunt u dit via de genoemde management systemen registreren en is het nummer in het systeem bekend en verloopt de registratie na invoeren volledig automatisch. U bespaart tijd en geld.