Vanaf 1 november 2021 gelden de nieuwe regels voor het registreren van Honden.
Vanaf dat moment dient een aanbrengmelding van de chip gecombineerd te worden met een UBN nummer van de aanbieder. Dit UBN nummer is aan te vragen bij de RVO
Een paspoort uitreiking kan alleen plaats vinden nadat een chip is geplaatst.

Nieuwe eisen voor dierenartsen per 1 november 2021

Het ministerie van LNV heeft eerder aangegeven dat de regeling I&R hond, die op 1 april 2013 is ingegaan, tekort schiet om de illegale hondenhandel effectief aan te pakken. Volgens hen is dit veroorzaakt doordat de Centrale Databank van de overheid niet adequaat heeft gewerkt om opsporing uit te kunnen voeren.
Dit was de belangrijkste reden om een nieuwe centrale databank voor de overheid in te richten.

Als aanvullende maatregel heeft de minister al enkele jaren geleden aangeven dat het Europees paspoort verplicht wordt gesteld voor honden, met doel tot een betere bestrijding van de illegale honden handel te komen.
Er zijn diverse overleggen geweest waarin de NDG herhaaldelijk heeft aanbevolen om, net als in de overige Europese landen, het chippen en registreren alleen door dierenartsen te laten doen en de handel en fokkerij hierbij niet te betrekken. Helaas heeft men daar geen gehoor aan gegeven.

Per 1 november 2021 is de wetgeving veranderd en vanaf dat tijdstip dient iedere hond bij geboorte, import of overdracht voorzien te zijn van een geregistreerde chip en een geregistreerd EU-paspoort.

Na het plaatsen van een chip bij een hond dient een aanbrengmelding bij een databank door dierenarts of chipper binnen 48 uur gedaan te zijn.
Diegene die een niet gechipte hond aanbiedt moet altijd een UBN nummer hebben, ook als het geen professionele fokker is. Dit nummer moet aangevraagd worden bij de RVO.

Het registreren en uitreiken van een paspoort, een z.g. paspoortmelding, is voorbehouden aan dierenartsen en dient binnen 24 uur gedaan te worden.

Een eigenaar/fokker, die een hond aanbiedt voor chippen en/of paspoort moet een UBN nummer hebben.

Ook bij overige diersoorten (b.v. een kat) dienen voortaan het (528) chipnummer en het de EU-paspoortnummer gemeld te worden bij een databank. Dit in verband met een sluitende transponder registratie. Indien er een prepaid chip gebruikt wordt, gebeurt dat automatisch.

U kunt aanbreng-, geboorte- en paspoortmelding en de houder registratie bij de NDG doen. Dat kan op de volgende manieren:

  1. Met Prepaid chips (verkrijgbaar bij leveranciers of na aanmelden bij de NDG) met behulp van:
    • Management systemen Animana en Animedic
    • Op de website van de NDG met uw eigen inlogcode, hieraan zijn geen kosten verbonden.
    • Prepaid chips en paspoorten maken het voor de dierenarts mogelijk om extra service richting de fokker te leveren door 3 meldingen (aanbreng-, geboorte-, en paspoortmelding) in één keer bij de NDG te doen.

2. Chips zonder prepaid status

De aanbrengmelding kan na inloggen op de website van de NDG. U kunt dan direct een houder en een paspoort registreren.

3. Registratieformulieren

De registratie kan ook middels het bekende registratieformulier bij de NDG. Het registratieformulier kan gewoon voor de overige diersoorten worden gebruikt, zoals u gewend bent.

Zijn de registratieformulieren ook geschikt voor honden?
Ja voor registratie van de houder wel, maar NIET voor een aanbrengmelding. Die moet binnen 48 uur en realtime, in verband met controles, worden doorgestuurd naar de overheid. De aanbrengmelding kan dus alleen online.

Prijzen vanaf 1-1-2024

Prijs excl BTWPrijs incl. BTW
Standaard ( geboorte/houder/import) registratie€ 5,99€ 7,25
Kosten voor mutatie (digitaal)€ 4,55€ 5,50
Aanmelding/Mutatiekaart analoog.€ 9,09€ 11,00
Chipmelding overige dieren1,24€ 1,50
Prepaid registratie (digitaal)€ 5,21€ 6,30
Nest registratie per dier, zonder pas en definitieve houder registratie.€ 2,48€ 3,00
Pepaid nest pro-registratie, + gratis 2e houder registratie
€ 5,21€ 6,30
Paspoort melding NDG/Anisis 528-NL-N00…gratisgratis
Paspoort melding overige nummers€1,24€ 1.50
Chip (528 nummer) plaatsing (D’arts/Chipper) overige diersoorten€ 2,48 € 3,00
Paspoort€ 4,55€ 5,50
Registratie formulieren (10)€ 95,-€114,95

Voor asielen ( + Stichtingen die kunnen registreren op eigen account)

Registratie op eigen naam (pro-registratie) incl. definitieve houder€ 3,89€ 4.75

Gebruik van registratie formuleren blijft mogelijk ook de oude formulieren blijven geldig, echter is het formulier niet te gebruiken zijn voor de inbrenging-s-melding bij honden. Deze laatste dient direct online  plaatst te vinden aangezien er de nodige controles noodzakelijk zijn. Het formulier is wel geschikt voor de houder registratie. Ook voor de overige diersoorten kan het formulier gewoon gebruikt blijven worden.

NIEUW!!
Naast de reeds bestaande prepaid chips zijn er nu ook prepaid paspoorten. Alleen verkrijgbaar bij NDG.

Om het voor u en uw praktijkmedewerkers overzichtelijk te houden kunt u prepaid paspoorten bestellen. Wanneer u een paspoort uitreikt kunt u dit via de genoemde management systemen registreren en is het nummer in het systeem bekend en verloopt de registratie na invoeren volledig automatisch. U bespaart tijd en geld.