Nieuwe eisen van de overheid per 1 november 2021

Naast de verplichting van het chippen en registeren van honden, is nu ook een EU-dierenpaspoort verplicht

Per 1 november 2021 is er een nieuwe regeling voor het chippen en registreren van honden in gegaan.
Al enkele jaren probeert de overheid de malafide hondenhandel terug te dringen. Helaas wordt het steeds duidelijker dat de regelgeving tot nu toe ernstig tekortschiet en naar schatting komen er ieder jaar vele tienduizenden pups illegaal ons land binnen. De afgelopen jaren heeft de NDG, samen met de overige databanken, geijverd om een nieuwe regeling tot stand te brengen.
Deze nieuwe regeling is ingegaan op 1 november 2021.

Chippen en registreren bij de NDG
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (met 2,5 miljoen geregistreerde dieren de grootste databank van gezelschapsdieren van Nederland) aangewezen om de gegevens van gechipte honden te registreren. Het ministerie heeft hiervoor de term “Portaal” in het leven geroepen. NDG zo’n portaal. De NDG is verplicht de gegevens na de registratie aan de centrale databank van de overheid door te geven. Daarnaast blijven we natuurlijk ook een databank met als belangrijkste functie “Lost en Found” van dieren.

Sinds 2013 is het al verplicht om honden te chippen en te registeren maar daar zijn nu enkele nieuwe eisen bij gekomen. In deze folder zullen wij de belangrijkste wijzigingen benoemen. Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.ndg.nl, of kijk naar de onderstaande film die we hiervoor gemaakt hebben: ndg.nl/nieuwe-eisen-voor-honden/

Gaat u een nieuwe hond kopen?

Het is van het grootste belang dat u alleen een hond koopt als deze:

 • gechipt is.
 • bij een portaal (bv de NDG) geregistreerd is en een officieel EU-dierenpaspoort heeft.

NB. Een fokker dient ervoor te zorgen dat de pups binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een paspoort hebben.

 • Na de aankoop dient u de nieuwe hond binnen 14 dagen op uw naam bij een aangegeven portaal (bijvoorbeeld de NDG) te registreren.
 • Mocht er later iets wijzigen (adres/vermissing/overlijden van het dier) dan dient u dat binnen 14 dagen door te geven aan het portaal.

Haalt u éénmalig een hond uit het buitenland of krijgt uw hond een nestje?

Nieuw in de regeling is dat u bij de RVO  een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) moet aanvragen, ook voor niet bedrijfsmatig gehouden honden. Het is erg belangrijk dat dit gebeurt voordat u de hond laat chippen of een EU-paspoort aanvraagt bij de dierenarts. Een dierenarts mag uw hond niet chippen indien u het nummer niet kunt tonen. Bij problemen is het advies tijdig contact met uw dierenarts op te nemen.

Nieuwe eisen voor fokkers van honden

 • Alle fokkers en importeurs van honden dienen zich te registreren bij de RVO (www.mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden). Zij krijgen dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
 • Een UBN is nodig om een hond te laten registreren.
 • Als fokker registreert u de geboorte van de pup bij een aangewezen portaal (bijvoorbeeld de NDG).
 • Pups moeten binnen 7 weken na de geboorte gechipt worden en een EU-paspoort hebben. Neem dus tijdig contact op met uw dierenarts om dit te regelen.
 • De dierenarts zal de pup registreren bij een aangewezen portaal (bijvoorbeeld de NDG). Daarbij heeft hij wel uw UBN nodig. Ook dient de dierenarts het paspoort te registreren bij een aangewezen portaal.

Nieuwe eisen voor importeurs van honden

 • Als u een hond importeert dient u binnen twee weken na aankomst de hond te laten registreren door een dierenarts. U heeft daarvoor ook een UBN nummer nodig.
 • De dierenarts zal de import, het chipnummer en het EU-paspoort registreren bij een aangewezen portaal (bijvoorbeeld de NDG).
 • Als de hond uit een derde land komt en geen EU-paspoort heeft, zal de dierenarts een EU-paspoort verstrekken.
 • Het advies is om altijd tijdig contact op te nemen met uw dierenarts.

Enkele tips als u een hond gaat kopen

 • Koop alleen een hond die gechipt en met een EU-paspoort geregistreerd is. Het is verboden een hond te kopen als deze zaken niet in orde zijn.
 • Als de verkoper de hond niet heeft laten chippen en/of laten registreren en/of geen paspoort levert is hij in overtreding.
 • Meer informatie over registratie van honden en de nieuwe regels vindt u op de website van de RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/ dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/honden