Via deze procedure kunt u uw dier registreren of een bestaande registratie wijzigen.

Vul hieronder eerst het chipnummer in. Daarna wordt u verder door de procedure geleid.

Als de chip bij uw dier vervangen is, vul dan hier het nieuwe chipnummer in.

Registratiegegevens
*


Zie barcode van de chip, gebruik precies 15 tekens, alleen cijfers

*Als u meerdere dieren uit één nest (zelfde diersoort en geboortedatum) wilt registreren kunt u dat in één keer doen. Vul hiervoor eerst het aantal dieren hieronder in en klik op 'Volgende'.

Als u een nest honden registreert kan dat alleen met chipnummers die beginnen met 528.

Let op: Dit is alleen bedoeld voor de eerste verplichte aanmelding van pasgeboren dieren door fokkers!

Registreer nest dieren
*


Maximaal 20 dieren

*