Regels omtrent het nieuwe EU-dierenpaspoort:
alleen nog ingevuld en gelamineerd uit te geven door de dierenarts

Sinds 29 december 2014 geldt de nieuwe Europese verordening, waardoor dierenartsen alleen nog maar EU-dierenpaspoorten mogen verstrekken die voldoen aan de Verordening 576/2013. Deze EU-dierenpaspoorten zijn alleen noodzakelijk voor dieren die de grens overgaan. Voor dieren die in Nederland blijven volstaat een gewoon vaccinatieboekje. De veranderingen in het EU-dierenpaspoort hebben tot doel de fraudegevoeligheid te verminderen.

Sinds 29 december 2014 mogen EU-dierenpaspoorten alleen nog door dierenartsen worden uitgegeven, na invullen van de juiste gegevens en lamineren van de betreffende pagina’s. Het verstrekken van lege EU-paspoorten aan fokkers is verboden.

De oude EU-dierenpaspoorten mogen niet meer worden uitgegeven.
Voor dieren die op dit moment in bezit zijn van een oud EU-dierenpaspoort geldt dat dit paspoort tot aan het overlijden van het dier mag worden gebruikt. Voor dieren met een bestaand EU-paspoort hoeft dus geen nieuw paspoort te worden aangemaakt.

De nieuwe EU-paspoorten zijn te herkennen aan het feit dat het unieke serienummer begint met 528-NL in plaats van 528-31 en dat dit nummer op iedere pagina van het paspoort vermeld staat. Via dit unieke serienummer wordt geregistreerd welke paspoorten aan welke dierenartsen zijn uitgegeven.

Voor het verstrekken van het nieuwe EU-dierenpaspoort aan de eigenaar gelden de volgende voorwaarden:

 • In rubriek I tekent de eigenaar voor zijn naam- en contactgegevens.
 • In rubriek II wordt de beschrijving van het dier ingevuld. Dit omvat soort, ras, geslacht, kleur, geboortedatum en eventuele bijzondere kenmerken of eigenschappen van het dier.
 • In rubriek III vermeldt de dierenarts het nummer van de chip, de locatie van de chip in het dier en de datum waarop de chip is geplaatst. Deze pagina dient te worden gelamineerd.
 • In rubriek IV wordt getekend door de bevoegde dierenarts, waarmee wordt aangegeven dat deze dierenarts het paspoort heeft uitgegeven. Het omvat de naam van de dierenarts, het adres van de praktijk, de stempel van de praktijk en de datum.
 • De pagina’s waarop de stickers voor de rabiës vaccinatie worden geplakt dienen te worden gelamineerd.
 • Voorafgaand aan iedere nieuwe bijschrijving in het paspoort dient het chipnummer van het dier te worden gecontroleerd.
 • De dierenarts is verplicht om de volgende administratie bij te houden en gedurende drie jaar te bewaren:
  • ISO code (NLD) en paspoort nummer
  • Naam en contactgegevens eigenaar (rubriek I)
  • Gegevens van het dier (rubriek II)
  • Chipcode (rubriek III)

Nieuwe eisen rabiës vaccinatie:
Sinds 29 december 2014 is het niet meer mogelijk om dieren jonger dan 15 weken te importeren! De reden hiervoor is dat honden (en daarnaast katten en fretten) gevaccineerd dienen te zijn tegen rabiës, voordat zij Nederland binnen mogen komen. Vaccinatie tegen rabiës kan, vanwege de registratie van de rabiës vaccins, op zijn vroegst op 12 weken leeftijd plaatsvinden, waarna een verplichte wachttijd van 3 weken geldt voordat het dier mag worden geïmporteerd. De vrijstellingsregeling die geldt voor pups jonger dan 12 weken zonder rabiës vaccinatie komt vanaf 29 december 2014 te vervallen.
De dierenarts dient de entstoffen te registreren door de datum, de naam van het vaccin, het REG NL nummer, het partijnummer en de naam en adresgegevens van de ontvanger of het UBN nummer van het bedrijf te noteren. Dit geldt voor alle entstoffen, niet alleen voor de rabiës entstof.

Klik hier voor de samenvatting van het nieuwe EU-dierenpaspoort en import eisen hond per 29-12-2014

Klik hier voor het Besluit identificatie en registratie van honden

Klik hier voor de regelgeving voor het Meenemen van honden en katten uit het buitenland

Klik hier voor de invoereisen voor hond, kat en fret binnen de EU

Klik hier voor de invoereisen voor hond, kat en fret voor landen buiten Europa