Ambassadeursavond in de Snijzaal van het oude Anatomiegebouw aan de Biltstraat.

Geachte collega,
De eerder aangekondige Ambassadeursavonden worden door diverse verzoeken en redenen nu centraal en op een datum georganiseerd en wel op donderdag 14 November in het geheel in oude stijl gerenoveerde Anatomiegebouw aan de Bekkerstraat 141 in Utrecht

Ontvangst 19.45 uur en aanvang 20.15 uur.

De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen:

Fokbegeleiding voor kortsnuitige honden– nieuwe kansen voor dierenartsen
dr. Marjan A.E. van Hagen, dierenarts-Europees Veterinair Specialist Dierenwelzijn, Ethiek & Recht

De publicatie van het rapport over handhavingscriteria voor het fokken met kortsnuitige honden, van het ExpertiseCentrumGeneticaGezelschapsdieren van de Faculteit Diergeneeskunde in het kader van art. 3.4. Besluit Houders van Dieren, begin dit jaar, heeft tot grote opschudding geleid bij fokkers van kortsnuitige hondenrassen.
Fokkers zitten vol vragen over de gevolgen van de criteria en wat de praktische betekenis is voor hun fokbeleid en richten zich voor antwoorden ook tot hun dierenarts.
Wat zijn belangrijke aspecten om met fokkers te bespreken en welke rol kunt u als dierenarts hierin spelen? Marjan van Hagen legt uit en geeft handvatten voor de praktijk.

(Ras)gezondheidsmonitoring met PETscan
Else den Boer, als dierenarts-PhD kandidaat verbonden aan het PETscan project van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. 

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste gezondheidsprobleem bij rashonden en raskatten. PETscan is een systeem waarmee landelijke monitoring van deze aandoeningen mogelijk is, door middel van diagnose registratie van dierenartsen. Hiermee is ondersteuning van de fokkerij in het bestrijden van erfelijke ziekten mogelijk, als ook het vroeg signaleren van nieuw opkomende aandoeningen en het kunnen evalueren van genomen fokkerij maatregelen Tijdens deze lezing zal ik ingaan op de werkwijze van PETscan en hoe u kunt mee doen. Daarnaast een overzicht van de huidige stand van zaken en onze plannen voor 2020.

Het laatste nieuws over I&R Hond en Kat
Leen den Otter, dierenarts en voorzitter NDG
Het laatste jaar is er veel overleg geweest met ambtenaren van het ministerie van LNV over de nieuwe regeling Identificatie & Registratie van honden. Deze regeling zal veel gevolgen hebben voor dierenartsen. Tijdens deze avond zullen wij de nieuwe regeling toelichten en mogelijk kunnen we jullie reacties gebruiken bij het overleg met het ministerie.
Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

  • een verplicht Europees-paspoort voor honden,
  • chippen door de dierenarts,
  • eisen aan fokkers en chippers van honden en
  • hoe uw gemeente het chippen van katten verplicht kan stellen.

U kunt zich hieronder aanmelden voor deze gratis voorlichtingsavond.

Wij ontmoeten u graag op donderdag 14 November

Leen den Otter en Hans van Herpen,
Bestuur NDG

ROUTEBESCHRIJVING

Op de website van het Anatomiegebouw staat hoe u met de auto of openbaar vervoer op de locatie kunt komen.

Aanmeldformulier

Ambassadeursavond op 14 november in de Snijzaal van het oude Anatomiegebouw aan de Biltstraat.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.