Wettelijke bepalingen

Regeling Identificatie en Registratie van dieren

Voor asielen en andere opvanginstanties die door de gemeente zijn aangewezen om honden op te vangen gelden net iets andere regels met betrekking tot de verplichte identificatie en registratie.
De eerste twee weken dat een gevonden hond in het asiel verblijft, is de hond namelijk nog geen eigendom van het asiel maar houdt het asiel de hond in opvang voor de gemeente. Daarom geldt voor een asiel dat de hond gechipt moet worden als hij 2 weken in het asiel verblijft en geregistreerd moet worden voor hij 4 weken in het asiel verblijft.

Asielen moeten de hond na plaatsing binnen 2 weken afmelden bij de databank zodat ze niet langer dan nodig de hond op hun naam hebben staan.

[Klik hier voor het Besluit identificatie en registratie van dieren http://wetten.overheid.nl/BWBR0009019/2015-01-01]

[Klik hier voor de Regeling identificatie en registratie van dieren http://wetten.overheid.nl/BWBR0014538/2016-04-01]

[Klik hier voor het bericht uit de Staatscourant 30 januari 2013, nr. 2139 met een wijziging in de Regeling Identificatie en registratie van dieren]

[Klik hier voor het Beleid hondenfokkerij en -handel in Nederland. Beleidsdoorlichting en evaluatie I&R Hond (PDF zie bijlage)]

‘Besluit houders van dieren’ als vervanging van het ‘Honden- en kattenbesluit’

Sinds 1 juli 2014 is het Besluit houders van dieren in werking getreden. Het besluit is een uitwerking van de nieuwe Wet dieren. Het Besluit houders van dieren is van toepassing op iedereen die dieren houdt, of dit nu voor het plezier is of uit zakelijk oogpunt. Dus zowel de particulier die een hond heeft, als de persoon die honden houdt voor bedrijfsmatige doeleinden vallen onder het besluit.

Voorheen vielen houders die bedrijfsmatig met honden en katten werkten, zoals asielen, pensions en fokkers, onder het Honden- en kattenbesluit. Sinds 1 juli 2014 vallen zij onder het Besluit houders van dieren en dan in het bijzonder onder hoofdstuk 3 § 2 van het besluit. In dit hoofdstuk 3 § 2 staan de wettelijke bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding, administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging.

[Klik hier voor het Besluit houders van dieren http://wetten.overheid.nl/BWBR0035217/2015-09-15 ]