Wettelijke bepalingen voor fokkers

Er is de laatste jaren voor fokkers het een en ander gewijzigd met betrekking tot de wet- en regelgeving. Hier vindt u de meest recente en relevante wet- en regelgeving terug.

‘Besluit houders van dieren’ als vervanging van het ‘Honden- en kattenbesluit’

Sinds 1 juli 2014 is het ‘Besluit houders van dieren’ in werking getreden. Het besluit is een uitwerking van de nieuwe Wet dieren. Het Besluit houders van dieren is van toepassing op iedereen die dieren houdt, of dit nu voor het plezier is of uit zakelijk oogpunt. Dus zowel de particulier die een hond heeft, als de persoon die honden houdt voor bedrijfsmatige doeleinden vallen onder het besluit.

Voorheen vielen houders die bedrijfsmatig met honden en katten werkten, zoals asielen, pensions en fokkers, onder het Honden- en kattenbesluit. Sinds 1 juli 2014 vallen zij onder het Besluit houders van dieren en dan in het bijzonder onder hoofdstuk 3 § 2 van het besluit. In dit hoofdstuk 3 § 2 staan de wettelijke bepalingen inzake ‘het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren’. Verder staan er bepalingen in over onder meer aanmelding, administratie, vakbekwaamheid, huisvesting en verzorging.

Klik hier voor het Besluit houders van dieren

Regeling Identificatie en Registratie van dieren

Voor pups geboren na 1 april 2013 is de Identificatie en Registratie (I&R) verplicht. Dit is opgenomen in de Regeling Identificatie en Registratie van dieren.

De fokker is daardoor verplicht de pups voor de leeftijd van 7 weken te laten chippen en voor de leeftijd van 8 weken op zijn naam te registreren via een erkende databank. De databank verwerkt deze gegevens en meldt de pups vervolgens aan bij het Ministerie van Economische Zaken. Dit noemen we geboortemelding. De fokker ontvangt van deze registratie per pup een bewijs (bewijs van geboorteregistratie).

Hierna kunnen de pups overgaan naar een nieuwe eigenaar. Bij overdracht wordt het bewijs van geboorteregistratie overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
De fokker meldt vervolgens via een van de erkende databanken dat hij niet langer eigenaar is van de betreffende hond (afvoermelding). Deze aan- en afvoermeldingen moeten iedere keer als de hond wisselt van eigenaar binnen 14 dagen aan de overheid gemeld worden.

Wordt een hond vanuit het buitenland aangekocht, dan dient deze ook, binnen 14 dagen, via één van de erkende databanken geregistreerd te worden (importmelding). De hond wordt dan op naam van de nieuwe eigenaar gezet in het verplichte registratiesysteem. De eigenaar ontvangt hier een importregistratie van.
Als het goed is, hoeft chippen niet meer: een geïmporteerde hond of kat moet namelijk al gechipt zijn voordat hij in Nederland aankomt. Is dat niet het geval, dan is de hond of kat illegaal in Nederland gekomen.
Let op! Volgens Europese regelgeving moet een eigenaar zelf de middelen leveren om een chip af te kunnen lezen als hij een hond of kat heeft met een chip die niet voldoet aan de Europese ISO-normen.

Klik hier voor de regelgeving omtrent de import van honden en katten uit het buitenland

Identificatie en registratie van honden heeft voor de overheid als doel de illegale en malafide hondenhandel tegen te gaan en daarmee ook het welzijn van honden te verbeteren.

Klik hier voor het Besluit identificatie en registratie van dieren

Klik hier voor de Regeling identificatie en registratie van dieren

Klik hier voor het bericht uit de Staatscourant 30 januari 2013, nr. 2139 met een wijziging in de Regeling Identificatie en registratie van dieren

Klik hier voor het Beleid hondenfokkerij en -handel in Nederland. Beleidsdoorlichting en evaluatie I&R Hond (PDF)